Firma Bonus Giriş

50 ₺ Deneme Bonusu

100 ₺ Deneme Bonusu

50 ₺ Deneme Bonusu

50 ₺ Deneme Bonusu

50 ₺ Deneme Bonusu

ASPOR, ASPOR son dakika transfer ve spor haberleri (CRJERWC), Gizlilik Bildirimi

Yayınlanma tarihi: 30/08/2023 13:00:51

ASPOR son dakika transfer ve spor haberleri

Ayrıca işbu akitte belirtilen kayıt ve şartları ihlal etmeniz halinde, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. tarafından değiştirilebilir.web sitesine sunduğunuz sipariş talebiniz, icap kabul edilip tarafımızdan aksi kararlaştırılmadıkça makul bir süre için geçerli olup ancak size mal ve hizmet gönderilmesi halinde icabınız kabul edilmiş sayılır. tarafından işbu akdin ihlal edilmesine müsaade edilmesi veya haktan feragat edilmesi, bu ve benzeri diğer akit şartlarını ihlalleriniz karşısında turku vaz haberleşme ve yayincilik a.ş. herhangi bir gerekçeden dolayı sizin siparişinizi her zaman kabul veya ret etme haklarını saklı tutar.. web sitesine sunduğunuz sipariş talebiniz, icap kabul edilip tarafımızdan aksi kararlaştırılmadıkça makul bir süre için geçerli olup ancak size mal ve hizmet gönderilmesi halinde icabınız kabul edilmiş sayılır. i̇şbu web sitesi siz kullanıcılara üçüncü şahıslar tarafından sunulan değişik türlerde mal ve hizmetler satın alma imkânı sunabilir (üçüncü şahıs emtial arı). sayın kullanıcı, bu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir. i̇şbu sitenin sahibi, yönetimi, işletmesi ve idaresi turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.'ye aittir. turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. buna ek olarak işbu web sitesi içeriği işleme ve derleme eserlerle ilgili türk ve yabancı telif hakları kanunu tarafından da korunmaktadır.

ASPOR

bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez, vermemektedir.- genelsiz kullanıcının açık veya zımni olarak işbu akdi ihlal etmeniz karşısında turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir.- sorumluluk kabul etmemei̇şbu site ve muhtevası, olduğu gibi kullanımınıza sunulmaktadır. hiç bir şart ve koşul altında, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş., yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenle ri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.nin veya kullanıcının, kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar ve ziyandan sorumlu değildir.. i̇şbu web sitesinde yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. tarafından onayland ığı anlamına gelmemektedir. siz kullanıcıya kolaylık olsun diye işbu site üçüncü kişilerin web sitelerine link vermekte, erişim sağlamakta olup, bununla beraber işbu durum söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. sizin web sitesinin tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı engelleyebilir.- markaların kullanımıi̇şbu web sitesinde üçüncü kişilere ait belirli markaların ve diğer ayırt edici isimlerin ve/veya işaretler in kullanılması bu kişilerle turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.

satın alma imkânı sunabilir. bu tür görüş ve fikirlerden ve ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür diğer içeriklerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.- online ticareti̇şbu web sitesi online-çevrimiçi, ortamda turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. her ne kadar turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. sizin web sitesinin tamamına veya herhangi bir kısmına olan erişiminizi ve kullanımınızı engelleyebilir.. i̇şbu akitte belirtilen kayıt ve koşullar altında web sitesindeki yazılımlara erişim ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup, buna ek olarak bu tür yazılımlara erişim ve kullanım için başka şart ve koşullar da öngörülebiliri̇şbu web sitesi yazılım programını yüklemek için kullanımınıza sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkça işbu akitte yazılı şartlara ve işbu akit dışında diğer yük leme (downloading) ve yazılımların (software) kullanımları ile ilgili koşullara uymak kaydıyla; kişisel olarak, başkasına devredilemez ve münhasır olmayan bir ruhsatla (a) bu yazılımın bir kopyası, ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda kişisel amaçlı ve ticari amaç taşımamak kaydıyla kurulup çalıştırılabilir; (b) kanunun izin verdiği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, makul ve uygun şartlarda gerekiyorsa eğer yedek bir kopyası yapılabilir.

indiremez ve iletemez;(b) yazılım programları içerisinde belirtilen markalarla, mülkiyetle ilgili uyarıları çıkartamaz, değiştiremez, saklayamaz;(c) satamaz, kiralayamaz, lisans veremez, devredemez veya diğer bir şekilde erişim sağlayamaz;(d) sökemez, çıkartamaz, kaynak koda dönüştüremez, şifre çözme ve kırma yapamaz, yazılım programı üzerinde tersin e mühendislikte bulunamaz veya başkalarına bu konuda yardımcı olamaz.i̇şbu web sitesine yerleştirilen bütün yazılım programları var olduğu gibi kullanımınıza sunulmakta olup bu programlarla ilgili açık veya zımni herhangi bir teminat ve garanti verilmez. i̇şbu web sitesinin link sağladığı veya link sağlayan web sitelerine yönlendirmesi sonucu, söz konusu bu tür üçüncü şahıslara ait emtiaları satın almak için sipariş verirken veya üçüncü şahıslara kişisel bilgilerinizi ve hesap bilgilerinizi verirk en bu tür bilgilerinizin turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. ve diğer kullanıcılarla iletişime girmek için siz kullanıcıya siteye mesaj ve değişik içerikler ekleme, dosya, belge ve benzeri unsurları ("siteye eklemeler") yükleme imkânı sunabilir. bu halde kayıt ve üyelik için sizden istenen bilgileri veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerinizi doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zamanında güncellemeniz gerekmektedir. eğer turkuvaz haberleşme ve y ayincilik a.ş. web sitesinde size tanınan bu tür bir imkânı kullanırken işbu paragrafta sayılanlar yasaklanmıştır:(a) turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.

tasarrufta bulunmak veya web sitesinin düzenli bir şekilde çalışmasını veya başkalarının web sitesini kullanmasını ve ondan yararlanmasını engellemek, kısıtlamak, mani olmak, müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak;(b) içeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret n iteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, pornografik, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile(c) burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, çiğneyici, hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunla tarafından korunan telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme eser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar veya(d) kin, nefret, ırkçılık, bağnazlık, başkalarına karşı her türlü fiziki tecavüzü teşvik eden veya küçüklere zararlı olabilecek, rahatsız edici, saldırgan veya başkalarına saldırganlığı teşvik edici, her türlü mesaj, eklemeler ve yayınlarla;(e) yaşından küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi

veren(f) diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek, almak,(g) virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türl ü mesaj, ekleme ve yüklemeler(h) istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya(ı) web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmaki̇şbu siteye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız ekleme ve yüklemelerle diğer her türlü unsurlar hakkında turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.'ye münhasıran, kısıtlanamaz, âlemşümul, geri alınamaz ve telif ücretsiz izin ve lisan s hakkı verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. tüm bu zikredilen yazılımların mülkiyeti turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.'ye veya ona lisans verenlere veya bu tür yazılımların mülkiyetini elinde bulunduran yetkilendirilmiş diğer şahıslara aittir. uygun gördüğü takdirde ve hiç bir gerekçe göstermeden web sitesini kullanımınızı veya web sitesine erişiminizi engelleyebilir. tarafından ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya ifşa edilmesini de kabul etmiş sayılırlari̇şbu web sitesind e yayınlanan her türlü kullanıcı mesajları, yayınlar ve benzeri eklemeler ilgili kişinin kendi görüşlerini yansıtmakta olup, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.

bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır.hiç bir şart ve koşul altında, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş., yöneticileri, müdürleri, çalışan ları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.nin veya kullanıcının, kullanıcı şifre ve hesap bilgilerinin korunmasındaki ihmalinden dolayı meydana gelebilecek hiç bir zarar ve ziyandan sorumlu değildir.web sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışl arından dolayı turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. i̇şbu akitte belirtilen kayıt ve koşullar altında web sitesindeki yazılımlara erişim ve kullanım hakkı siz kullanıcıya tanınmış olup, buna ek olarak bu tür yazılımlara erişim ve kullanım için başka şart ve koşullar da öngörülebilir. bu durumda turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lis ans vermez.- web sitesini kullanım ve yapılan eklemeleri̇şbu web sitesi turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. lehine feragat ettiklerini kabul ederler.turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.

veya kamu kurumlarının talep ettiği bilgilerin turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. arasında herhangi bir ilişki olduğu veya aralarında lisans anlaşması olduğu veya turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.'nin söz konusu üçüncü kişilerin mal, hizmet ve işlemlerini onayladığı anlamına gelmez. i̇şbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmanız istenebilir. i̇hbar ve bildirimler karşısında turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. sorumlu değildir.. yukarıdaki paragrafta sayılan içerikleri barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer web site leri tarafından ekleme ve link verilmesini ret etme ve yasaklama yetkisine sahip olup, bu hallerde turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler adresine yapılabilir. i̇şbu akitte açık bir şekilde beyan edilmeyen ve turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. talebi halinde kullanıcı olarak siz bu tür içerik taşıyan eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul etmiş sayılmaktasınız.. daha etkin olması içi n izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarların aşağıda belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir.. i̇şbu web sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar için web sitesindeki üye ve kayıt sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir.

ve yayincilik a.ş. uygulanacak mer'i hukuka bağlı olarak, ihmal de dâhil o lmaz üzere, ancak bununla sınırlanmamak kaydıyla, hiç bir şart ve koşul altında, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş., yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar; meydana gelebilecek hiç bir zarar ve kayıptan, ticari iş kaybından, veri ve kar kaybından veya işbu akdin ihlal ve ihmalinden meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın her türlü rastlantısal, özel, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan veya haksız fiilden sorumlu tutulamazlar. i̇nternet üzerindeki bilgi alış verişleri genel olarak güvenli olmadığı için internet ortamındaki bilgi alış verişlerinizde dikkatli olmanız tavsiye edilmekte olup, işbu konuda turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. söz konusu şifre ve kullanıcı adının gizli tutulması sizin sorumluluğunuzda olup şifrenizin veya hesabınızın herhangi bir izinsiz kullanımını öğrendiğinizde derhal turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.'ye bildir meniz ve her defasında web sitesindeki kullanıcı hesabınızdan çıkarken güvenli bir şekilde çıkış yapmanız gerekmektedir. üçüncü şahıs emtialarının yasallığı, kalitesi, zamanında ulaşması, doğruluğu, güvenirliği ve diğer hususlarda herhangi bir sorumluluk taşımaz. her zaman siparişinizi geri çevirme, kabul etmeme hakkına sahiptir. üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;.

ve bu ku rallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız. daha etkin olması için izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarların aşağıda belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir.web sitesinde izinsiz kullanıldığı iddia edilen telif hakkının tanımlanmasıi̇hlal edildiği öne sürülen telif hakkı sahibi adına ihbar ve bildirimde bulunan yetkili kişinin imzasıi̇hbar ve bildirimde bulunan kişinin izinsiz kullanım ve tecavüz iddiasında bulundu ğu telif hakkı ile ilgili telif hakkı sahibi veya onun lisans verdiği kişi veya acentesinin herhangi bir şekilde söz konusu telif hakkının kullanımı için izin vermediğine dair yazılı beyan.i̇hbar ve bildirimde bulunan tarafa ulaşabilmek için gerekli ve yeterli iletişim bilgileri (telefon numarası, adres, e-mail v.s.)i̇hbar ve bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu, yalan ve yanlış beyanda bulunması karşısında cezai yükümlülük altına girebileceği ve söz konusu telif hakları sahibi adına hareket etmek için gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı.- uygulanacak hukuki̇şbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. i̇şbu web sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanız tavsiye edilmemektedir.- şifrei̇şbu web sitesinde belirtilen bazı özel kullanımlar için web sitesindeki üye ve kayıt sistemi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi almanız gerekebilir.

üçüncü şahıslar tarafından alındığı ve bu hususlarda turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.'nin herhangi bir sorumluluk taşımadığını kabul etmiş sayılırsınız.i̇şbu web sitesinden veya bu web sitesinin erişim ve link verdiği diğer web sitelerinden yapacağınız üçüncü şahıslara ait emtialara ilişkin satın almalarda meydana gelebilecek her hangi bir zarar, ziyan, masraf ve benzeri kayıplardan turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş., çalışanları, müdür ve yöneticileri, acenteleri, sırasıyla halefleri ve yerine geçenler sorumlu tutulamaz ve bu kişilere karşı bir hak iddiasında bulunulamaz.- tavsiye değildiri̇şbu web sitesindeki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. i̇şbu siteye bıraktığınız mesajlar, yaptığınız ekleme ve yüklemelerle diğer her türlü unsurlar hakkında turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.'ye münhasıran, kısıtlanamaz, âlemşümul, geri alınamaz ve telif ücretsiz izin ve lisans hakkı verdiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. web sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan veya yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları ("yazılım") tarafından oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların koruması altındadır.

eklemelerin yapılmasına izin vermemektedir: i̇çeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ile, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suç olabilecek veya suçu teşvik eden veya ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü mesaj, söz, davranış ve yayın ile bu tür içeriklerden dolayı turkuvaz medya grup'unun itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve eylemlerine zarar verebilecek veya içerdiği mesaj, yayın veya her türlü bilgi vasıtasıyla ırkçılık, bağnazlık, nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı taciz veya tacizde bulunmayı teşvik eden veya yaşından küçüklere yönelik cinsel ve şiddet içeren ve teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü bilgi ve yayın veya ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yayın veya içeriğinde başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları veya diğer her türlü araç ve unsurlar.

soyadınızı, telefon numaranızı, kredi kartı bilgilerinizi, e-mail adresinizi ve siparişinizin teslim edileceği adresi bildirmeniz gerekmektedir.. sitenin içeriğinin ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;. tarafından değiştirilebilir.. lehine feragat ettiklerini kabul ederler.. herhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. i̇şbu web sitesinde yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapma nız tavsiye edilmemektedir.. turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş., bu paragrafta zikredilen kayıp ve zararların meydana geleceğini veya gelebilecek olma ihtimalini bilmesi veya bilmesinin gerekmesi veya bilebilecek olması halinde dahi sorumlu tutulamayacaktır.. i̇şbu web sitesi yazılım programını yüklemek için kullanımınıza sunuyorsa, aksi kararlaştırılmadıkça işbu akitte yazılı şartlara ve işbu akit dışında diğer yükleme (downloading) ve yazılımların (software) kullanımları ile ilgili koşullar a uymak kaydıyla; kişisel olarak, başkasına devredilemez ve münhasır olmayan bir ruhsatla (a) bu yazılımın bir kopyası, ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda kişisel amaçlı ve ticari amaç taşımamak kaydıyla kurulup çalıştırılabilir; (b) kanunun izin verdiği sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, makul ve uygun şartlarda gerekiyorsa eğer yedek bir kopyası yapılabilir..

bir fikri mülkiyet hakkı ve benzeri hak vermez.. herhangi bir gerekçeden dolayı sizin siparişinizi her zaman kabul veya ret etme haklarını saklı tutar.i̇şbu web sitesi siz kullanıcılara üçüncü şahıslar tarafından sunulan değişik türlerde mal ve hizmetler satın alma imkânı sunabilir (üçüncü şahıs emtiaları). i̇şbu akdin içerdiği şartlar, (akit) kullanıcının web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları tespit etmektedir. web sitesinde mal ve hizmet satın almak için sipariş vermek istediğinizde doğru, güvenilir, eksiksiz ve tam olarak gerekli kişisel bilgilerinizi; adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, kredi kartı bilgilerinizi, e-mail adresinizi ve siparişinizin teslim edileceği adresi bildirmeniz gerekmektedir.web sitesinde satışa sunulan mal ve hizmet listesindeki fiyatlardaki yanlışlıklar nedeniyle veya baskı ve matbaa hatasından dol ayı yanlış fiyat verilmesi veya fiyat bilgilerinin yanlış belirtilmesi hallerinde, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. ayrıca hiç bir kayıt ve şart altında turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.

sorumlu tutulamaz.i̇şbu web sitesinden veya web sitesi vasıtasıyla üçüncü kişilerden, mal ve hizmet satın alımından veya herhangi bir kullanımdan doğabilecek hiç bir zarar, ziyan, masraf ve kayıptan dolayı turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş., yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenlerin kendisinden devir ve temlik alanların sorumlu tutulamayacağını ve bu hususlarda kullanıcı olarak herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız.- yazılım programları lisans hakkıweb sitesine yerleştirilen, kaydedilen tüm yazılımlar, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın bütün bilgisayar kodları, bunlar içerisinde bulunan veya yerleştirilen veya bu bilgisayar yazılımları ("yazılım") taraf ından oluşturulan tüm dosya ve görüntüler telif hakları ve ilgili kanunların koruması altındadır. i̇şbu web sitesinden veya web sitesi vasıtasıyla üçüncü kişilerden, mal ve hizmet satın alımından veya herhangi bir kullanımdan doğabilecek hiç bir zarar, ziyan, masraf ve kayıptan dolayı turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş., yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenlerin kendisinden devir ve temlik alanların sorumlu tutulamayacağını ve bu hususlarda kullanıcı olarak herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız.. belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz.

bir şart ve koşul altında, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş., yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri veya sırasıyla onların halefleri veya onların yerine geçenler, kendisinden devir ve temlik alanlar; meydana gelebilecek hiç bir zarar ve kayıptan, ticari iş kaybından, veri ve kar kaybından veya işbu akdin ihlal ve ihmalinden meydana gelip gelmediğine bakılmaksızın her türlü rastlantısal, özel, doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan veya haksız fiilden sorumlu tutulamazlar. tarafından ilgili kurum ve mercilere verilmesini veya kamuya ifşa edilmesini de kabul etmiş sayılırlar. i̇şbu web sitesinde bulunan hiç bi r şey kullanıcıya herhangi bir hak, unvan, menfaat veya herhangi bir lisans hakkı vermediği gibi web sitesindeki yazılım programları üzerinde veya web sitesi vasıtasıyla indirilen yazılım programları üzerinde de herhangi bir fikri mülkiyet hakkı ve benzeri hak vermez.- web sitesinde kayıt şartlarıi̇şbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmanız istenebilir. derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemle ri başlatır. i̇şbu akitte açıkça izin verilen hususlar dışında kullanıcı, yazılım programlarını bir bütün olarak veya kısmen;. web sitesinde size tanınan bu tür bir imkânı kullanırken işbu paragrafta sayılanlar yasaklanmıştır:.

güvenilir, yerinde ve uygun olduğu,(b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu,(c) web sitesinin işl etme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,(d) aksaklıklar, kusur ve bozuklulukların düzeltileceği,(e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir.her ne kadar turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. veya fikri mülkiyet sahibi, ilgili üçüncü kişilerin yazılı izni olmadıkça işbu web sitesi içeriğindeki hiç bir şey kullanıcıya, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. web sitesindeki sponsorların, reklam verenlerin ve üçüncü kişilerin, müştereken veya tek başına kullanımları sonucu, fiillerinden, hata ve ihmallerinden, davranışlarından dolayı turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. i̇şbu web sitesi turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. ayrıca web sitesinde belirtilen mal ve hizmetler stoklarda mevcut olması halinde geçerli olup mal ve hizmetlere ait fiyatlar her zaman tek taraflı olarak ve hiç bir gerekçe gösterilmeden tt urkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. web sitesinde satışa sunulan mal ve hizmet listesindeki fiyatlardaki yanlışlıklar nedeniyle veya baskı ve matbaa hatasından dolayı yanlış fiyat verilmesi veya fiyat bilgilerinin yanlış belirtilmesi hallerinde, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. belirtilen unsurlar, kaynak gösterilse dahi izin alınmadan kullanılamaz..

sizin siparişinizin kabul edildiği anlamı taşımaz. bu tür görüş ve fikirlerden v e ilgili mesaj, ekleme ve yüklemeler ile her tür diğer içeriklerden sorumlu olmadığı gibi işbu web sitesiyle ilgili hiç bir şikâyeti araştırmak ve sonuçlandırmakla da yükümlü değildir.. i̇şbu site ve muhtevası, olduğu gibi kullanımınıza sunulmaktadır. turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş., bu paragrafta sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla; gazete münderecatı, haber, havadis, fıkra, kısa yazı, köşe yazısı,fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işb u web sitesi içeriği ve benzeri unsurlar üzerinde fsek m. bu siteye giriş yapmak ve kullanmakla sitenin içiriği ile ilgili kullanımdan doğacak riskleri üstlenmiş olursunuz. eğer turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.'nin sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri varsa sizin web sitesini kullanımınızı ve web sitesine erişiminizi askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir.. sizin elinizde bulunan elektronik makbuz fo rmu, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. i̇şbu web sitesi online-çevrimiçi, ortamda turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. tarafından size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez..

masraf ve benzeri kayıplardan turkuvaz haberleşme ve yay incilik a.ş., çalışanları, müdür ve yöneticileri, acenteleri, sırasıyla halefleri ve yerine geçenler sorumlu tutulamaz ve bu kişilere karşı bir hak iddiasında bulunulamaz.. i̇şbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün haber, metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş., ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. talebi halinde kullanıcı olarak siz bu tür içerik taşıyan eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul etmiş sayılmaktasınız.- güvenliki̇nternet üzerindeki bilgi alış verişleri genel olarak güvenli olmadığı için internet ortamındaki bilgi alış verişlerinizde dikkatli olmanız tavsiye edilmekte olup, işbu konuda turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. i̇şbu web sitesine mesaj bırakan, her türlü ekleme ve yüklemelerde bulunan kullanıcılar aynı zamanda bütün manevi haklarından turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. ayrıca hiç bir kayıt ve şart altında turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.p, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, şube ve acenteleri lisans verenleri; burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın;. açık bir şekilde hiç bir sorumluluk kabul etmediğini beyan etmektedir.

amacı i le sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. - kullanım kurallarının kabul edilmesisayın kullanıcı, bu sözleşmedeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir. i̇şbu web sitesine; web adresinden ulaşılmaktadır. kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. i̇şbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. veya üçüncü kişilere ait marka, ayırt edici isimler ve işaretler, logo ve tasarımlar ve benzeri fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir kullanım hakkı veya lisans vermez.. söz konusu izin ve lisans hakkı sizin işbu web sitesine bıraktığınız, yüklediğiniz, ekleme yaptığınız her türlü mesaj ve yayınlarla diğer unsurların kullanım, yayma, çoğaltma, değiştirme, düzeltme, uyarlama, d epolama, işleme ve derleme eser meydana getirme, dağıtma, iletme, yeniden iletme, kamuya açık alanda icra etme, teşhir etme ve diğer benzeri hakları ve buna ek olarak söz konusu haklar hususunda başkalarına lisans verme hakkını da kapsamaktadır. tarafından size izin verildiği veya söz konusu diğer ihlaller karşısında hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

bütün habe r, metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klipi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği, turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş., ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, türk ve yabancı fikri mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. siz kullanıcıya site içindeki iletişiminizin, kişisel ve diğer bilgilerinizin güvenliğine ilişkin olarak ya da üçüncü şahıslar tarafından bilgilerinizin ele geçirilmesine karşı teminat veremez, vermemektedir.. siz kullanıcının açık veya zımni olarak işbu akdi ihlal etmeniz karşısında turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. sorumlu değildir.- i̇zinsiz kullanım ve tecavüz hallerinde i̇hbar ve bildirimtelif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler adresine yapılabilir. tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan herhangi bir kullanım, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifa t, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine yükleme, internette yayınlama, iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya onun herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak yasaklanmıştır. işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına sahiptir.. tarafından kontrol ve idare edilmektedir. siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kuralları ile bağlı olduğunuz anlamına gelmekte dir.

ve tüm muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte;(a) doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu,(b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu,(c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı,(d) aksaklıklar kusur ve bozuklulukların düzeltileceği,(e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir beyan ve teminat vermemektedir.- üçüncü kişilerin web sitelerine link verilmesisiz kullanıcıya kolaylık olsun diye işbu site üçüncü kişilerin web sitelerine link vermekte, erişim sağlamakta olup, bununla beraber işbu durum söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş., kullanıcıların bıraktığı mesajları, eklemeleri ve yüklemeleri herhangi bir gerekçe göstermeden deği ştirme, kaldırma ve kısıtlama hakkını saklı tutmakla birlikte, kullanıcılar, kanunun gerektirdiği veya mahkemelerin veya kamu kurumlarının talep ettiği bilgilerin turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.'nin veya sizin ihmalinizden dolayı şifre ve hesabınızın korunamamasından doğacak hiç bir zarar, ziyan ve masraftan turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. tarafından onaylandığı anlamı çıkarılmamalıdır. tarafından değil söz konusu üçüncü şahıslar tarafından al ındığı ve bu hususlarda turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.'nin herhangi bir sorumluluk taşımadığını kabul etmiş sayılırsınız..

şartlarından, kurallarından, talimatlarından işletme ve idaresinden memnun değilseniz, hukuken yegâne yolunuz bu siteyi kullanmaya devam etmemenizdir. eğer turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş.'nin sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri vars a sizin web sitesini kullanımınızı ve web sitesine erişiminizi askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir.- fesihherhangi bir zamanda ve hiç bir uyarı ve ihtara gerek olmaksızın turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.ş. i̇şbu web sitesine erişim sağlamanız veya web sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk türk hukuku olup, i̇stanbul mahkemeleri yetkili kılınmıştır.. i̇şbu web sitesi ne yerleştirilen bütün yazılım programları var olduğu gibi kullanımınıza sunulmakta olup bu programlarla ilgili açık veya zımni herhangi bir teminat ve garanti verilmez. anlamında telif haklarını saklı tutmuştur. yine üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği turkuvaz haberleşme ve yayincilik a.

Copyright © 2023 - ASPOR, ASPOR son dakika transfer ve spor haberleri (CRJERWC), Gizlilik Bildirimi

Nickel Helmuth

yazar

E-Mail: [email protected]